Composiet Gevels in Nederland

De mogelijkheden zijn ongekend.

Composieten onderscheiden zich vooral door de hoge sterkte gecombineerd met laag gewicht en uitstekende duurzaamheidseigenschappen. Vormvrijheid is voor ontwerpers van gebouwen steeds belangrijker. De mogelijkheden tot recyclen zijn enorm en de emissie van Co2 is minder dan welk ander bouwmateriaal dan ook. Composiet heeft de toekomst.

Recent Tweets

Follow Me on Twitter

Powered by Twitter Tools

Composiet recycling door Extreme ecosolutions

Eerder werd al melding gemaakt van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van recycling van composieten, door Hitachi in Japan. Nu is daar een nieuw onderdeel aan toegevoegd. Extreme Ecosolutions is een organisatie die zich vooral bezig houdt met het recyclen van composiet materiaal. En dan niet alleen verwerking van afval van composietbedrijven , maar

Read more ›

History of Composites

History of Composites The Evolution of Lightweight Composite Materials   A composite is when two or more different materials are combined together to create a superior and unique material. The first uses of composites date back to the 1500s B.C. when early Egyptians and Mesopotamian settlers used a mixture of mud and straw to create

Read more ›

Brandgedrag van Composieten in gevelbouw.

Brandgedrag van composieten. Omdat deze blog voornamelijk over het gebruik en de toepasbaarheid van composieten in de gevelbouw gaat, zal ik mij beperken tot de huidige regelgeving conform het bouwbesluit. De officiele tekst van het bouwbesluit – beknopt samengevat: Er zijn twee verschillende typen grenswaarden aangegeven. Het betreffen de brandvoortplantingsklasse volgens NEN 6065 of NEN

Read more ›

Het berekenen van Composieten.

Inmiddels zijn er enkele projecten uitgewerkt waarbij composiet elementen een belangrijke dragende functie hebben Ik denk daarbij aan het nieuw te bouwen stadskantoor Utrecht van Architect Kraaijvangenr Urbis ( zie hieronder)  of aan een echt revolutionair project waarbij de gevel “Bom blast proof” moet zijn. De vragen die steeds weer naar voren komen zijn: Hoe

Read more ›